Na Beogradskoj tvr?avi ju?e i danas održan je prvi Beogradski festival hrane i pi?a.

Na festivalu su se predstavili i brojni proizvo?a?i hrane i pi?a, poslasti?ari, vinarije.Weiterlesen...