Ukoliko zbog epidemije novog gripa budu morala da se zatvore novosadska obdaništa, roditelji koji rade u gradskim preduze?ima i upravama dobi?e pla?eno odsustvo

Ovom odlukom nisu obuhva?eni oni koji rade kod privatnika, a gradona?elnik kaže da preporu?uje svim poslodavcima da primene ovu meru i na svoje zaposlene.Weiterlesen...