U Kragujevcu su oduzete nepokretnosti u vlasništvu Željka Vujanovi?a, osumnji?enog za teška krivi?na dela u vezi sa švercom droge, i njegovog oca Mirka.

To je prvi slu?aj oduzimanja imovine u Kragujevcu za koju se sumnja da je ste?ena krivi?nim delima, izjavio je na?elnik Policijske uprave Ivan ?orovi?. Re? je o porodi?noj ku?i u Zzelezni?koj ulici, ku?i u selu Divostin i objektu u centru grada, neposredno iza kluba "Casino".Weiterlesen...