Prva aukcija oduzete imovine ste?ene kriminalom bi?e organizovana u junu, re?eno je agenciji Beta u Ministarstvu pravde.

Novac koji se prikupi na aukciji namenjen je finansiranju narodnih kuhinja, kao i drugim programima pomo?i socijalno ugroženim gra?anima.Weiterlesen...