Šef Misije OEBS-a u Srbiji Dimitrios Kipreos pozdravio je odluku parlamenta o izboru Nevene Petruši? za poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

"Poverenik ima klju?nu ulogu u obezbe?ivanju uslova za jednako postupanje prema svim gra?anima Srbije, kao što je i propisano u Zakonu o zabrani diskriminacije iz 2009. godine", saopštio je Kipreos i dodao da Misija uspešno profesionalno sara?uje sa Petruši?evom i da je uveren da ?e ona i na novoj funkciji nastaviti da zastupa ljudska prava i jednake mogu?nostiWeiterlesen...