Gra?anima bi trebalo da pristignu obaveštenja nadležnih službi o tome da li je potrebna još neka dokumentacija za legalizaciju objekata.

Ako ste ve? u prvom zahtevu dostavili sve neophodne dokumente, dobi?ete rešenje sa iznosom koji bi trebalo da platite. Ako ne možete da prikupite sav novac odjednom, ostaje vam da se obratite nekoj od banaka za pozajmicu. Samo u Beogradu do sada je podneto oko 200 hiljada zahteva za legalizaciju, s tim što se još prikupljaju oni koji su poslati poštom.Weiterlesen...