U Srbiji na kraju decembra 2009. godine registrovano je 730.372 osoba na evidenciji ili za 0,97 odsto više nego u novembru, pri ?emu su više od polovine - žene.

Nezaposlenost je u decembru pove?ana za 7.022 lica u odnosu na novembar 2009. godine, a u odnosu na oktobar 2008. godine (po?etak uticaja Svetske ekonomske krize), broj lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljvanje se pove?ao za 12.964.Weiterlesen...