Bivši predsednik Hondurasa Manuel Zelaja no?as je napustio domovinu i otišao u egzil u Dominikansku Republiku.

Zelaja, koji je prošlog juna zba?en s vlasti vojnim udarom, poslednjih meseci je imao uto?ište u ambasadi Brazila u Tegusigalpi. Odlu?io da ode iz Hondurasa tek pošto opozicioni lider Porfirio Lobo položi predsedni?ku zakletvu, ?ime je okon?ana kriza koja je po?ela zbacivanjem Zelaje.Weiterlesen...