Ministarstvo ekonomije, SIEPA i irska konskultantska ku?a za me?unarodni razvoj raspisali su konkurs za kvalifikovanog dobavlja?a multinacionalnih kompanija.

Projekat finansira Evropska unija, a sredstva su obezbe?ena za 50 kompanija. Rok za prijavu je do 15. februara. Ovaj projekat podržava 18 multinacionalnih kompanija koje posluju u našoj zemlji.Weiterlesen...