Deca sa disleksijom prvi put ove godine ima?e olakšavaju?e okolnosti pri polaganju prijemnog ispita za srednju školu.

Da bi ostvarili olakšice, potrebno je da se jave Gradskoj upisnoj komisiji i prilože lekarsku dokumetaciju. Kvalifikacioni ispiti polažu se 22. i 23 juna a prijave upisnoj komisiji predaju se od 3. do 15.juna. Disleksija se otkiva u školskom dobu kao poreme?aj ?itanja i pisanja ali za decu je veliki problem kada ga ne uo?avaju roditelji ili u?itelji.Weiterlesen...