Republi?ki ombudsman Saša Jankovi? ocenio je da ostvarivanje prava gra?ana pred organima državne uprave nije zadovoljavaju?e.

Jankovi? je na sednici Odbora Skupštine Srbije za pravosu?e i upravu naveo da, kada je re? o pravima uhapšenih, tortura u Srbiji ne postoji, mada postoje slu?ajevi koji se mogu tako okarakterisati, kao i da uslovi u zatvorima mogu da budu ocenjeni kao ponižavaju?i.Weiterlesen...