Ombudsman podneo amandman na predlog Zakona o elektronskim komunikacijama, kojim bi bilo onemogu?eno da BIA prati komunikacije gra?ana bez odluke suda.

Sa kim ste, kada i koliko pri?ali i sa kog mesta ste zvali, ?ak i kada na vaš poziv nije odgovoreno, te podatke ?e BIA mo?i da uzme od vašeg operatora bez odluke suda, ukoliko zakon bude usvojen onako kako je predložen.Weiterlesen...