Kancelarija zaštitnika gra?ana, iako nema prostorije ni zaposlene, dobila za dva meseca 182 pritužbe gra?ana.

Prvi srpski ombudsman Saša Jankovi? je kazao da sâm rešava najhitnije slu?ajeve, u iš?ekivanju da skupština usvoji akt o sistematizaciji radnih mesta i da mu vlada dodeli prostorije za rad. Ombudsman je u me?uvremenu dobio privremenu kancelariju u Domu Narodne skupštine Srbije gde radi zajedno sa jednim skupštinskim radnikom i nekoliko volontera.


Weiterlesen...