Aktivisti omladine Socijaldemokratske partije Srbije posetili Svratište za decu ulice i uru?ili pakete sa ode?om i tehni?kim pomagalima.

Forum mladih SDPS-a pomo?i ?e mališanima paketima, ali i osvetljavanju ovog problema kroz upoznavanje javnosti i kroz druge akcije sli?nog tipa.Weiterlesen...