Ovih dana oko 3.400 pacijenata s liste ?ekanja za operacije na srcu dobi?e dopis o mogu?nostima le?enja u inostranstvu ili privatnim klinikama, piše "Politika".

Ove nedelje svim pacijentima s liste ?ekanja za operacije na srcu bi?e poslat dopis o mogu?nostima rešenja njihovog zdravstvenog problema. Oni mogu da se opredele za operaciju na srcu u Turskoj ili u privatnom klini?ko-bolni?kom centru u Beogradu, kao što mogu da se odlu?e da ostanu na sadašnjim listama i ?ekaju na red u državnim bolnicama.Weiterlesen...