Veterinarska ustanova "Veterina Beograd“ saopštila je da oporavak keruše Mile za sada te?e dobro i da medicinski tretmani daju veoma dobre rezultate.

Keruši Mili, kojoj je nepoznato lice surovo odseklo sve ?etiri šape, stalno previjanje i bandažiranje nogu omogu?ava da sve samostalnije hoda, što uti?e i na dalje popravljanje njenog zdravstvenog stanja.Weiterlesen...