Srpskim biznismenima trebalo bi oporezovati prihode od dividendi kao deo koji ulazi u osnovicu za porez na dohodak gra?ana.

U komentaru na apel predsednika Tadi?a da srpski tajkuni treba da pla?aju porez u Srbiji, a ne u zemljama - "poreskim rajevima", Milosavljevi? je rekao da ipak ima prostora za promenu odre?enih doma?ih zakona.Weiterlesen...