Nakon zahteva brojnih nevladinih organizacija da se rehabilituje bivši general JNA Vlado Trifunovi?a, mišljenja sudija koji su radili na slu?aju su podeljena.

Vrhovni sud poništio je presudu Trifunovi?u zbog predaje kasarne u Varaždinu hrvatskim snagama 1991. godine. I dok bivši sudija Vojnog suda i Trifunovi?ev advokat Miloš Šalji? smatra da bivšeg generala JNA treba rehabilitovati, tako?e bivši sudija Vojnog suda koji je Trifunovi?a osudio na zatvorsku kaznu, Radomir Gojovi? i dalje smatra da je Trifunovi? kriv.Weiterlesen...