Voza?i u Srbiji mora?e do kraja jula slede?e godine da komplet prve pomo?i zamene novim, koji je po standardu koji propisuje novi pravilnik o tehni?kim uslovima

Tržište je preplavljeno raznim varijantama kompleta prve pomo?i za automobile, koji ne ispunjavaju standarde usvojene po?etkom ove godine. To prakti?no zna?i da voza?i koji kupe takav komplet, mora?e u roku od godinu dana da ponovo izdvoje novac.Weiterlesen...