Opšti izbori u BiH bi?e održani 3. oktobra, saopštila je u Sarajevu Centralna izborna komisija BiH, objavljuju?i Odluku o raspisivanju izbora.

Izbori ?e koštati 12,6 miliona maraka (6,3 miliona evra). U bira?ke spiskove za Ošte izbore trenutno je upisano 3 127 778 bira?a koji ?e 3. otkobra mo?i da glasaju za ?lanove Predsedništva BiH, predstavni?kih domova BiH i FBiH, odnosno Narodnu skupštinu RS, predsednika i potpredsednika RS, te za skupštine kantona u FBiH.Weiterlesen...