Kao jednu od mera štednje, Vlada Srbije najavljuje smanjenje sredstava za lokalne samouprave. To bi moglo da dovede do bankrota, upozoravaju lokalni zvani?nici.

Najviše se strahuje od mogu?nosti da se svim opštinama podjednako smanji transfer sredstava što bi za neke nerazvijene opštine bilo pogubno. Vlasti poru?uju da ?e, ukoliko se takva mera primeni, na udaru najviše biti gradovi koji su iznad republi?kog proseka po razvijenosti, a da ?e kod siromašnih opština smanjenja biti minimalna.Weiterlesen...