Predsednik SSSS Ljubiša Orbovi? kaže da nikada nije postojala ve?a briga za budu?nost nego sada, kada su uslovi života sve lošiji, a radnih mesta sve manje.

Kongresu prisustvuju presednik Srbije Boris Tadi?, ministar unutrašnjih poslova Ivica Da?i?, ministar rada i socijalne politike Rasim Ljaji? i ministar za upravu i lokalnu samoupravu Milan Markovi?.Weiterlesen...