Viši sud u Beogradu izrekao osloba?aju?e presude bivšem viceguverneru Dejanu Simi?u i funkcioneru SPS-a Vladanu Zagra?aninu, optuženima za mito u "aferi kofer".

Osloba?aju?u presudu izreklo je sudsko ve?e kojim predsedava sudija Danko Lauševi?. Su?enje je 7. aprila po?elo ispo?etka, pošto je posle izbora svih sudija krajem 2009. godine, sudija Lauševi? preuzeo predmet od sudije Omera Hadžiomerovi?a.Weiterlesen...