Nacionalna kampanja za odvikavanje od pušenja "Ostavi i pobedi" po?ela je danas i traja?e do 29. maja, a cilj je da se pomogne puša?ima da ostave duvan.

U okviru kampanje bi?e organizovano takmi?enje, a cilj je da puša?i ostave duvan do 1. maja, kako bi dobili šansu da budu nagra?eni. Kampanja je od 1998. godine do sada realizovana u Srbiji šest puta, a u njoj je u?estvovalo oko 17.000 puša?a i više od 12.000 nepuša?a koji ih podržavaju. .Weiterlesen...