Hriš?ansko-socijalna unija (CSU), jedna od vladaju?ih stranaka u Nema?koj, traži da se Crnogorcima ponovo uvedu vize zbog odluke o “ekonomskom državljanstvu”.

Zbog toga je Hriš?ansko-socijalna unija zatražila da se ponovo uvedu vize za gra?ane Crne Gore za ulazak u zemlje Šengenskog sporazuma.Weiterlesen...