Nevladine organizacije okupljene u Gra?ansku Vojvodinu oštro se protive predlogu da se Javni servis Vojvodine prakti?no ukine.

Iako bi ova preporuka tek trebalo da pro?e javnu raspravu, ona se podudara sa "težnjama centralisti?kih beogradskih elita da, uz podršku svojih partnera iz Vojvodine, na svaki na?in onemogu?e i ovako nizak stepen vojvo?anske autonomije".Weiterlesen...