Opštinski sud u Kragujevcu osudio je na osam meseci zatvora de?jeg hirurga Nebojšu Zlatanovi?a zbog nesavesnog le?enja maloletne Mile Andri?.

Ona je preminula 1998. godine u kragujeva?kom Klini?kom centru. Obrazlažu?i presudu, predsednica sudskog ve?a, sudija Zlata Nestorovi? navela je da je dokazana "uzro?no-posledni?na veza izme?u postupaka doktora Zlatanovi?a i smrtnog ishoda le?enja".Weiterlesen...