Odeljenje za ratne zložine Višeg suda u Beogradu osudilo je Milana Španovi?a na pet godina zatvora zbog ratnog zlo?ina nad civilima u zatvoru u Staroj Gradiški.

Obrazlažu?i presudu, ona je navela da je ošte?ene ?uru Bogunovi?a, Luku Filipovi?a, i Josipa Kvo?i?a, Španovi? fizi?ki zlostavljao, krše?i pravila me?unarodnog prava o postupanju prema civilima tokom oružanih sukoba.Weiterlesen...