Okružni sud u Beogradu osudio je Mališu Jevtovi?a na 40 godina zatvora, a Anu Filipovi? na 37 godina zatvora zbog ubistva njene ?erke Katarine Jankovi?.

"Kazna je srazmerna delu. Sud je našao da su optuženi izvršili krivi?no delo na na?in opisan u optužnici i da su postupali sa umišljajem", rekao je sudija Aleksandar Trešnjev po izricanju presude. Jeftovi? je osu?en za teško ubistvo a Ana Filipovi? za pomaganje pri teškom ubistvu.Weiterlesen...