ANEM, NUNS i NDNV osudili pritiske na novopazarsku televiziju “Jedinstvo“.

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) danas su osudili pritiske na TV "Jedinstvo" iz Novog Pazara kojoj je gradska uprava trebalo da plati skoro ?etiri miliona dinara na ime presude Trgovinskog suda u Kraljevu.Weiterlesen...