Podnete krivi?ne prijave protiv trojice osumnji?enih da su lažnim karticama za mobilne telefone naneli štetu mobilnim operaterima od 68,2 miliona dinara.

Služba za borbu protiv organizovanog kriminala u saradnji sa Posebnim tužilaštvom za visokotehnološki kriminal podnela je krivi?ne prijave potiv Alekandra A., Milana M. i ?or?a D. iz Kragujevca, koji su osumnji?eni za krivi?na dela neovlaš?en pristup zašti?enom ra?unaru, ra?unarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka i falsifikovanje isprave.Weiterlesen...