Na lokaciji Feliks Romulijana kod Zaje?ara nema?ki i srpski arheolozi otkrili skulpturu boginje Dijane u lovu (III vek), što se ocenjuje arheološkom senzacijom.

Stru?njaci sa Arheološkog instituta u Frankfurtu su, zajedno sa kolegama iz Arheološkog instituta u Beogradu, otkrili skulpturu, jedinstvenu na ovim prostorima Balkana.Weiterlesen...