Zaštitnik gra?ana Saša Jankovi? gostuju?i u Kažiprstu na B92 upozorio je da usvajanje Zakona o elektronskim komunikacija može otvoriti vrata zloupotrebi.

Ukoliko se Zakon o elektronskim komunikacijam usvoji u postoje?em obliku, vrata za zloupotrebu bi?e širom otovorena i bez ?uvara suda koji odlu?uje kada se može skinuti ustavom garantovano pravo na privantnost komunikacije, kaže Jankovi?.Weiterlesen...