U Zaje?aru je otvoren Omladinski centar, u kom ?e mladi mo?i da prisustvuju projekciji filmova, izložbama i koncertima i da poha?aju edukativne radionice.

Otvaranje centra realizovano je uz pomo? nevladine organizacije "Zaje?arska inicijativa", koju je finansijski podržala fondacija "Šiler Helfen Leben" sa 200.000 evra a u koju ulažu nema?ki srednjoškolci.Weiterlesen...