Me?unarodni grani?ni prelaz prema Makedoniji "Prohor P?injski" sve?ano je otvoren, nakon završetka radova na njegovoj rekonstrukciji i modernizaciji.

Prelaz je, kako se navodi, izgra?en na pristupa?nijem mestu, dva i po kilometra od mesta gde se ranije nalazio.Weiterlesen...