Na Beogradskom sajmu otvoren je 32. me?unarodni Sajam turizma, koji je postao najzna?ajniji sajam u regionu sa 850 izlaga?a iz 41 zemljom u?esnicom.

Na otvaranju je ocenjeno da iako turizam trpi posledice svetske ekonomske krize, Srbija je poslednjih godina napravila zna?ajan pomak u razvoju turizma, a dobila je i projekat Ujedinjenih nacija za razvoj seoskog turizma vredan ?etiri miliona dolara.Weiterlesen...