U Klini?kom centru Vojvodine u Novom Sadu otvoren je novi Urgentni centar, najsavremeniji u regionu i u rangu je najmodernijih zdravstvenih ustanova u EU i SAD.

Izgradnja je zapo?eta pre dve decenije, a intenzivirana je pre tri godine. Koštala je 3,7 milijardi dinara i mo?i ?e da primi do 600 pacijenata dnevno, odnosno izme?u 150 i 200 hiljada godišnje.Weiterlesen...