Su?enje za ratni zlo?in na Ov?ari odloženo do daljeg popto je odbrana tražila izuze?a.

Odbrana je tražila izuze?e sudskog ve?a, predsednika Okružnog suda u Beogradu Siniše Važi?a i predsednice Vrhovnog suda Srbije Vide Petrovi?-Škero. Ponovljeno su?enje za zlo?in na Ov?ari kod Vukovara, po?injen u novembru 1991, trebalo je danas ponovo da po?ne zbog izmene u sastavu sudskog ve?a u kom je od 1. oktobra umesto sudije Gordane Božilovi?-Petrovi? Snežana Garoti?-Nikoli?.


Weiterlesen...