Agencija za privatizaciju ?e tokom ove nedelje odlu?iti da li ?e raskinuti ugovor sa kompanijom EDJSG iz Be?a o kupovini Jugoslovenskog re?nog brodarstva.

Ugovor, potpisan pre godinu dana, predvidjao je da EDJSG za 70 odsto kapitala uplati 24,5 miliona evra i u JRB investira 15,7 miliona evra, ali ta kompanija ni posle produženja roka nije uplatila ni prvu ratu. Ako ugovor bude raskinut Agencija ?e be?koj kompaniji, ?iji je vlasnik Zoran Drakuli?, naplatiti bankarsku garanciju od milion evra.Weiterlesen...