Na spisku zaposlenih lekara koji primaju platu u Domu zdravlja “Novi Sad” nalaze se i oni koji su u penziji ili ?ak nisu ni me?u živima, piše “Blic”.

Novac koji im ne pripada pokušali su da troše i u domovima zdravlja “Novi Beograd” i “Zemun”, koji su fakturisali ukupno dva miliona dinara za preventivne preglede koje uopšte nisu pružili, a zatim pokušali da ih naplate od Republi?kog zavoda za zdravstveno osiguranje (RZZO).Weiterlesen...