Pacijenti bolnice "Dragiša Mišovi?", koju je sino? zahvatio požar, evakuisani su i zbrinuti bez posledica po zdravlje.

Svi pacijenti bolnice "Dragiša Mišovi?", koju je sino? zahvatio požar, su bezbedni i sa svom prate?om medicinskom dokumentacijom adekvatno su zbrinuti u drugim zdravstvenim ustanovama. Iz ove bolnice evakuisano je više od 280 pacijenata. Oni su smešteni u Urgentni centar, Vojno medicinsku akademiju, Ortopedsku kliniku "Banjica" ili na druga odeljenja bolnice Dragiša Mišovi?".Weiterlesen...