Predsednik IV Vojvodine Bojan Pajti? kaže da ?e pokrajina sa Vladom morati da definiše koja se budžetska sredstva odnose na prenete nadležnosti Vojvodini.

"Po zakonu treba da se prenesu i nadležnosti u oblasti finansija i u tom smislu pokrajina je spremna da da logisti?ku i tehni?ku podršku predstavnicima Vlade Srbije, odnosno nadležnim ministarstvima kako bi taj posao bio što pre završen“, rekao je Pajti?.Weiterlesen...