Budžet Vojvodine bi?e restrikivan, ali i usmeren na otvaranje novih radnih mesta i o?uvanje postoje?ih, kažu u pokrajinskoj administraciji.

Osim toga, kako je rekao predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti?, ne?e se odustajati od ranije zapo?etih projekata, a planiraju se i nova ulaganja. Budžet Vojvodine usvaja se po starom statutu, a do sada se ?ekalo izglasavanje novog statuta i prate?eg zakona o prenosu nadležnosti.Weiterlesen...