Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti? izjavio je da uprkos kašnjenju postoji politi?ka volja da se donesu zakoni o imovini i prihodima pokrajine.

On je kazao da su, me?utim, zakoni o imovini i prihodima izuzetno važni za dalji razvoj pokrajine i lokalnih samouprava, "da ne bismo svake godine i kod svakog rebalansa budžeta morali da pregovaramo".Weiterlesen...