Predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti? izjavio da je pokrajinska administracija odavno po?ela s merama štednje.

Pajti? je navei da je vojvo?anska administracija to uradila ?ak i pre privredne krize koja je zahvatila ?itav svet, a da ?e dalja racionalizacija zavisiti od nadležnosti koje budu prenete s republi?kog nivoa. On je kazao da ima prostora da se do kraja ove godine smanji broj zaposlenih u Izvršnom ve?u i prate?im službama, ali da bi trebalo sa?ekati donošenje Zakona o nadležnostima Vojvodine.Weiterlesen...