Za gra?ane Pan?eva još važi preporuka da bez potrebe ne izlaze iz ku?e, iako je jutros koncentracija ?a?i u vazduhu manja nego što je bila u petak i subotu.

Direktorka pan?eva?kog Zavoda za javno zdravlje Ljiljana Lazi? rekla je da je jutros na ?etiri merna mesta u gradu izmerena koncentracija ?a?i od 46, pa ?ak do 70 mikrograma po kubnom metru, i to u centru grada, što, u proseku, prelazi grani?ne vrednosti.Weiterlesen...