Oglašavanjem crkvenih zvona, ta?no u osam sati, po?ela je zaupokojena liturgija i šestomese?ni parastos patrijarhu Pavlu.

Patrijarh Pavle je preminuo 15. novembra 2009. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Ro?en je 11. septembra 1914. u Ku?ancima kod Donjeg Miholjca, u Hrvatskoj. Svetovno ime bilo mu je Gojko Stoj?evi?.Weiterlesen...