Pas mešanac koji je prona?en obezglavljen u selu Rgotina kod Zaje?ara ubijen je 48 sati pre pronalaska leša, pokazali su rezultati obudkcije.

Pas lutalica o kome se brinula Sla?ana Krsti? prona?en je obezglavljen u dvorištu u Rgotini kod Zaje?ara na mestu na kome je obi?no spavao.Weiterlesen...