Premijer Srbije Mirko Cvetkovi? razgovarao je danas u Bratislavi s predsednikom slova?kog parlamenta Pavolom Paškom o odnosima dveju zemalja.

Tom prilikom, Paška je ukazao na dobre odnose Slova?ke i Srbije i ocenio da se oni mogu još poboljšati. Izlažu?i premijeru Cvetkovi?u na koji je na?in Slova?ka došla do ?lanstva u organizacijama kao što su OEBS, EU, NATO i šengenska zona, Paška se veoma povoljno izrazio o miroljubivoj koegzistenciji Slovaka i Srba u Vojvodini.Weiterlesen...