Iako Patrijarh Pavle ostaje na ?elu SPC-a, ostalo nejasno da li ?e do?i do izmena u Sinodu.

Posle redovnog prole?nog zasedanja Svetog arhijerejskog sabora, koji je doneo odluku da patrijarh Pavle i dalje ostane na ?elu Srpske pravoslavne crkve, ostalo je nepoznato da li ?e do?i do izmena u Sinodu.Weiterlesen...